blank

Javna obrana teme

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
08. svibnja, 2017.godine u 13:00h

Javna prezentacija održati će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Darija Šnajder, dr.med.

Naslov doktorske disertacije: „Utjecaj različite kombinacije majčine i postnatalne prehrane na površinu i broj adipocita bijelog masnog tkiva muških potomaka štakora“

Mentor: prof.dr.sc. Radivoje Radić

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

 1. prof.dr.sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
 2. izv.prof.dr.sc. Olga Cvijanović-Peloza, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci, članica
 3. prof.dr.sc. Radivoje Radić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, član i mentor

Javna obrana doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
08. svibnja, 2017.godine u 11:00h

Javna prezentacija održati će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Tomislav Ištvanić, dr.med.

Naslov doktorske disertacije: „Evaluacija rezultata endarterektomije karotidne arterije everzivnom metodom s modificiranim oblikom incizije na arteriji-klinička studija i računalni model“

Mentor: doc.dr.sc. Igor Lekšan, komentor: prof.dr.sc. Radivoje Radić

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 1. doc.dr.sc. Krunoslav Šego, docent Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
 2. izv.prof.dr.sc. Olga Cvijanović-Peloza, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci, članica
 3. doc.dr.sc. Igor Lekšan, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član i mentor

Rezervni član: doc.dr.sc. Antonio Kokot, docent Medicinskog fakulteta Osijek

Vojo Lukić i doc.dr.sc. Renata Vauhnik posjetili Orahovicu

U četvrtak, 27. travnja 2017. godine, u pratnji počasnog građanina grada Orahovice gospodina Voje Lukića, Orahovicu je posjetila Predstojnica odjela za Fizioterapiju Zdravstvenog fakulteta sveučilišta u Ljubljani doc. dr. Renata Vauhnik, dipl. fiziot. Doc. dr. Renata Vauhnik magistrirala je i doktorirala u Londonu, gdje se bavila znanstvenoistraživačkim radom, a danas kao gost predavač predaje na uglednim europskim sveučilištima.
Po prvi puta u povijesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera studentima je održano kompletno predavanje na engleskom jeziku koje je održala doc. dr. Renata Vauhnik na preddiplomskom studiju Fizioterapije u Orahovici. Po završetku predavanja studenti su imali priliku postaviti brojna stručna pitanja na koja je doc. dr. Renata Vauhnik rado odgovorila, a nakon predavanja doc. dr. Vauhnik razgledala je Orahovicu te se susrela i sa gradonačelnikom Josipom Nemecom te je u pratnji Voje Lukića posjetila je i OŽB Našice. „Želim da studenti fizioterapije u Orahovici i uz moju pomoć upoznaju ugledne medicinare iz zemlje i svijeta. To što studiraju u malom gradu kao što je Orahovica ne smije biti mana, nego prednost jer se u manjim sredinama može vrlo efikasno studirati ako postoje motivirani i educirani sveučilišni profesori, ali i studenti. Važan je i taj povremeni neposredni kontakt orahovačkih studenata sa uglednim znanstvenicima iz svijeta i tu vidim i svoju važnu ulogu u tom hvale vrijednom edukativnom projektu“ – rekao je počasni građanin grada Orahovice Vojo Lukić.

lukic vauhnik orahovica

Studij fizioterapije u Orahovici po mnogočemu je poseban, a aktivnošću počasnog građanina orahovice Voje Lukića postaje jedan i najkvalitetnijih i najznačajnijih u Slavoniji. Naime, posredstvom upravo Voje Lukića, orahovačkim je studentima predavanje održala predstojnica odjela za fizioterapiju Zdravstvenog fakulteta u Ljubljani, doc. dr. Renata Vauhnik.  Vauhnik je jedna od najznačajnijih stručnjakinja ove medicinske grane u Europi i njen dolazak sam po sebi je velik, a predavanje je održala na engleskom jeziku želeći ga prikazati kao jezik budućnosti i u medicini:
– Iako dobro govorim hrvatski, želja mi je bila predavanje održati na engleskom da se studenti mogu i na tom jeziku budućnosti upoznati s medicinskom terminologijom. Moram reći da je puno lakše doprijeti do studenata u ovako malim sredinama gdje ih je manje i upravo u ovakvim malim mjestima studenti mogu najviše naučiti. Oduševljena sam Orahovicom kao gradom i okolišem, idealna je da bude sveučilišni grad i zasigurno će ponovno doći. Hvala gospodinu Voji Lukiću što me je pozvao – rekla je Vauhnik.
Nakon predavanja studentima fizioterapije Vauhnik se susrela s gradonačelnikom Josipom Nemecem, a u pratnji Voje Lukića posjetila je i OŽB Našice. Renati Vauhnik na predavanju se pridružio i dr. Savo Jovanović, također podrijetlom iz Orahovice :
– Želim da studenti fizioterapije u Orahovici i uz moju pomoć upoznaju ugledne medicinare iz zemlje i svijeta. To što studiraju u Orahovici nije i ne smije biti nikakva mana nego prednost. U manjim sredinama se može vrlo efikasno studirati ako postoje motivirani i educirani sveučilišni profesori i naravno studenti. Ovo je po prvi puta u povijesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer Osijek da je studentima održano kompletno predavanje na engleskom jeziku i to se eto dogodilo na dodiplomskom studiju fizioterapije u Orahovici. Planiram 22 svibnja u Orahovicu dovesti mog prijatelja, redovnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti prof dr. Ivicu Kostovića. On bi, kako smo se dogovarali, održao motivacijsko predavanje orahovačkim studentima pod naslovom ”Zašto ostati u Hrvatskoj” – zaključio je Vojo Lukić.

vauhnik orahovica

Javna obrana doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
24. travnja 2017. godine u 11:00h

Videokonferencijska dvorana, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Helena Jerkić, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Povezanost kronične bubrežne bolesti i periproceduralne ozljede srčanog mišića pri elektivnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji“
Mentor: prof.dr.sc. Mladen Knotek

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 1. prof.dr.sc. Jure Mirat, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
 2. izv.prof.dr.sc. Robert Steiner, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
 3. izv.prof.dr.sc. Mladen Knotek, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član i mentor

Rezervni član: izv.prof.dr.sc. Kristina Selthofer Relatić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek

Nastupno predavanje - obavijest

O B A V I J E S T

Izvješćujemo vas da će dr. sc. Marinko Rade, naslovni poslijedoktorand Medicinskog fakulteta Osijek, u povodu svoga izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju temeljne medicinske znanosti, znanstvenoj grani neuroznanost održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„NAČELA  GRAĐE  SPINALNIH  ŽIVACA“

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 24. travnja 2017. god. s početkom u 8.30 sati u seminarskoj predavaonici Klinike za kirurgiju KBC Osijek, J. Huttlera 4, (III. kat) – redovita  nastava za studente I. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine Medicinskog fakulteta Osijek (kolegij Anatomija).

Članovi stručnog povjerenstva:

 1. prof. dr. sc. Radivoje Radić
 2. prof. dr. sc. Marija Heffer
 3. doc. dr. sc. Antonio Kokot
 4. prof. dr. sc. Robert Selthofer, zamjena člana

webmail studomat  knjiznica alumni